Credits (Story of Seasons: Friends of Mineral Town)

From ranchstory
Jump to navigationJump to search

These are the credits as they appeared in Story of Seasons: Friends of Mineral Town.


STAFF


DIRECTOR

Hikaru Nakano


CHARACTER DESIGNER

Igusa Matsuyama


DEVELOPER STAFF

Bullets Co., Ltd.


Programmers

Yuki Uchida

Ryo Kamada

Takashi Harada

Shunya Tatsumi

Satoshi Kishiwada

Tetsuya Oku

Koutaku Ryu

Ryo Kamiya


NanoCraft

Yuuki Kawamura


Designers

Erika Kitado

Mai Nakagawa

Risa Tachibana

Risa Kaneda

Yuka Tokuda

Hidekazu Kajihara

Izumi Akazawa

Hideto Oomori

Saki Sawada


adglobe Inc.

Fukami Takashi


CRAFTS&MEISTER

Co., LTD.

Shinsuke Mizushima

Tamayo Takeo

Erika Okuda

Sari Matsuura

Sayaka Sumida


Cubic Egg Co., Ltd.

Pham Thi Thom

Ngyuen Duc Chi

Nguyen Tien Thanh

Nguyen Minh Hoang


Planners

Makoto Nagai

Misaki Terada

Hwang Sumin


Ichicolumn inc.

Kotone Kurosawa


FANTASY CULTURE LABORATORY

Syoutarou Sakagami

Daisuke Mino


Manager

Youichi Arakawa


Sound

Tsuyoshi Kaneko


SCENARIO COORDINATION

Yura Takahiro

Horibata Naoko

Tanimura Erika

Takeda Shosaku


MAP ILLUSTRATOR

Koichi Yukimoto


LOGO DESIGN

LESBANC CO., LTD.


QUALITY ASSURANCE

KINSHA CO., LTD.

Shinichi Sakata

Yuuya Matsumura

Syoki Yanagihara

Sayumi Ashida

Misuzu Kihara

Akira Ito

Hiroya Noda

Shinji Yamamoto

Yusuke Kawasaki

Shoko Ando

Tabito Tsujii

Yuuki Nisikawa

Keisuke Miyajima

Hiroshi Kinoshita

Takashi Zushi

Karen Kondo

Naoto Kishita


PUBLISHER STAFF

Marvelous Inc.


EXECUTIVE PRODUCER

Toshinori Aoki


GENERAL PRODUCER

Suminobu Sato


PRODUCER

Dai Takemura


ASSSTANT PRODUCER

Nitta Takamichi


MARKETING PLANNERS

Tsuyoshi Nagano

Yusuke Watanabe

Ryouta Akasaka

Kayo Kuroda

Chiyo Hirose

Shiho Seto


PROMOTION

Makoto Shioda

Takehiko Tsukinoki

Takashi Irisawa

Sho Tanaka


WEB DIRECTION

Junko Kamiya

Megumi Hashio

Seiji Nozawa


ARTWORK

Maiko Yamada


LOCALIZATION TEAM

Toru Mase

Shinya Fujikawa

Colin Wahlert

Ruben Del Val

Caixia Gu

Jacek Kielak

Hiroyuki Motojima

Abdulla Shezaan


SPECIAL THANKS

Bullets Co., Ltd.

Kimio Hirota

Toshikazu Iwasa

Takeshi Uto

Tuyoshi Nakatsuka

Yoshiyuki Yamaoto

Izumi Akazawa


TOSE CO., LTD

Kiyosei Nishikawa


Marvelous Inc.

Aoi Nakamura


PUBLISHING/MARKETING

(C) 2019 Marvelous inc.

References[edit]


Story of Seasons: Friends of Mineral Town
Protagonists

Header iconmini SOSFOMT Claire.png ClaireHeader iconmini SOSFOMT Naomi.png NaomiHeader iconmini SOSFOMT Pete.png PeteHeader iconmini SOSFOMT Yuto.png Yuto

Marriage Candidates

Header iconmini SOSFOMT Brandon.png BrandonHeader iconmini SOSFOMT Cliff.png CliffHeader iconmini SOSFOMT Doctor.png DoctorHeader iconmini SOSFOMT Elly.png EllyHeader iconmini SOSFOMT Gray.png GrayHeader iconmini SOSFOMT Jennifer.png JenniferHeader iconmini SOSFOMT Kai.png KaiHeader iconmini SOSFOMT Karen.png KarenHeader iconmini SOSFOMT Marie.png MarieHeader iconmini SOSFOMT Popuri.png PopuriHeader iconmini SOSFOMT Ran.png RanHeader iconmini SOSFOMT Rick.png Rick

Header iconmini SOSFOMT Bon Vivant.png Bon VivantHeader iconmini SOSFOMT Harvest Goddess.png Harvest GoddessHeader iconmini SOSFOMT Huang.png HuangHeader iconmini SOSFOMT Kappa.png Kappa

Residents

Header iconmini SOSFOMT Anna.png AnnaHeader iconmini SOSFOMT Basil.png BasilHeader iconmini SOSFOMT Carter.png CarterHeader iconmini SOSFOMT Dudley.png DudleyHeader iconmini SOSFOMT Duke.png DukeHeader iconmini SOSFOMT Ellen.png EllenHeader iconmini SOSFOMT Gotts.png GottsHeader iconmini SOSFOMT Harris.png HarrisHeader iconmini SOSFOMT Jeff.png JeffHeader iconmini SOSFOMT Lillia.png LilliaHeader iconmini SOSFOMT Manna.png MannaHeader iconmini SOSFOMT Mei.png MeiHeader iconmini SOSFOMT Mugi.png MugiHeader iconmini SOSFOMT Cherry.png Nature SpritesHeader iconmini SOSFOMT Saibara.png SaibaraHeader iconmini SOSFOMT Sasha.png SashaHeader iconmini SOSFOMT Thomas.png ThomasHeader iconmini SOSFOMT Daughter.pngHeader iconmini SOSFOMT Son.png Your ChildHeader iconmini SOSFOMT Yu.png YuHeader iconmini SOSFOMT Zack.png Zack

Other Characters

Header iconmini SOSFOMT Lou.png LouHeader iconmini SOSFOMT Van.png Van

Town & Surroundings

Header iconmini SOSFOMT Your Farm.png Your FarmHeader iconmini SOSFOMT Villas.png Villas

Northside Mineral TownHeader iconmini SOSFOMT Adge Winery.png Adge WineryHeader iconmini SOSFOMT Basil's House.png Basil's HouseHeader iconmini SOSFOMT Church.png ChurchHeader iconmini SOSFOMT Ellen's House.png Ellen's HouseHeader iconmini SOSFOMT General Store.png General StoreHeader iconmini SOSFOMT Inn.png InnHeader iconmini SOSFOMT Library.png LibraryHeader iconmini SOSFOMT Mayor's House.png Mayor's HouseHeader iconmini SOSFOMT Mineral Clinic.png Mineral ClinicHeader iconmini SOSFOMT Nature Sprites' Hut.png Nature Sprites' Hut

Central Mineral TownHeader iconmini SOSFOMT Kai's Beach Cafe.png Kai's Beach CafeHeader iconmini SOSFOMT Mineral Beach.png Mineral BeachHeader iconmini SOSFOMT Rose Plaza.png Rose PlazaHeader iconmini SOSFOMT Secret Forest.png Secret ForestHeader iconmini SOSFOMT Zack's House.png Zack's House

Southside Mineral TownHeader iconmini SOSFOMT Forge.png ForgeHeader iconmini SOSFOMT PoPoultry.png PoPoultryHeader iconmini SOSFOMT Yodel Ranch.png Yodel Ranch

Outside Mineral TownHeader iconmini SOSFOMT Mother's Hill.png Mother's HillLake MineSpring MineHeader iconmini SOSFOMT Workshop.png Workshop

Mechanics & Lists

Navicon SOSFOMT Achievements.png AchievementsNavicon SOSFOMT Animals.png AnimalsNavicon SOSFOMT Calendar.png Calendar of EventsNavicon SOSFOMT Clothes.png ClothesNavicon SOSFOMT Credits.png CreditsNavicon SOSFOMT Crops.png CropsNavicon SOSFOMT Difficulties.png DifficultiesNavicon SOSFOMT Events.png EventsNavicon SOSFOMT Festivals.png FestivalsNavicon SOSFOMT Fishing.png FishingNavicon SOSFOMT Item List.png Item ListNavicon SOSFOMT Mechanics.png MechanicsNavicon SOSFOMT Power Berry.png Power Berries, Jewels, and RingsNavicon SOSFOMT Recipes.png RecipesNavicon SOSFOMT Tools.png ToolsNavicon SOSFOMT Changelog.png Update Changelog

Art & Merchandise

Navicon SOSFOMT Artwork.png ArtworkNavicon SOSFOMT Merchandise.png Merchandise